Viết Đ hoặc S trong 4 ý sau: 0,25 đọc là: a) không phẩy hai mươi lăm b) hai mươi lăm phần nghìn c) hai mươi lăm phần trăm d)k

Viết Đ hoặc S trong 4 ý sau:
0,25 đọc là:
a) không phẩy hai mươi lăm
b) hai mươi lăm phần nghìn
c) hai mươi lăm phần trăm
d)không phẩy hai trăm năm mươi

1 bình luận về “Viết Đ hoặc S trong 4 ý sau: 0,25 đọc là: a) không phẩy hai mươi lăm b) hai mươi lăm phần nghìn c) hai mươi lăm phần trăm d)k”

 1. Viết $Đ$ hoặc $S$ trong $4$ ý sau:
  $0,25$ đọc là:
  $a)$ không phẩy hai mươi lăm $Đ$
  $b)$ hai mươi lăm phần nghìn $S$
  $c)$ hai mươi lăm phần trăm $Đ$ $($ vì $0,25$ $=$ $\frac{25}{100}$ $)$
  $d)$ không phẩy hai trăm năm mươi $S$
  #nocopy
  #chucbenhoctot:>>>>
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới