Vườn hoa khu thung lũng là một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 420 m,chiều rộng bằng 3/4 chiều dài .Diện tích đất trồng h

Vườn hoa khu thung lũng là một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 420 m,chiều rộng bằng 3/4 chiều dài .Diện tích đất trồng hoa hồng bằng 15,5 % diện tích vườn hoa
a) tính diện tích vườn hoa .
b)Tính diện tích phần đất trồng hoa hồng ?

2 bình luận về “Vườn hoa khu thung lũng là một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 420 m,chiều rộng bằng 3/4 chiều dài .Diện tích đất trồng h”

 1. ok bạn
  bài giải
  nửa chu vi là 
  420:2=210 m
  tổng số phần bằng nhau là
  3+4=7 phân
  chiều dài là
  210 :7*4=120 m
  chiều rộng là 
  210-120=90m
  diện tích là
  90*120=10800m2
  diện tích trồng hoa là
  10800:100*15,5=1674m
  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!
   

  Trả lời
 2. Nửa chu vi vườn hoa khu thung lũng  là : 420 : 2= 210 (m)
  Chiều dài vườn hoa khu thung lũng là : 210 : (3+4) x 4 = 120(m)
  Chiều rộng vườn hoa khu thung lũng là : 210- 120= 90(m)
  a,Diện tích vườn hoa khu thung lũng là 90 x 120 = 10800(m2)
  b, Diện tích phần đất trồng hoa hồng là  10800 : 100 x 15,5 = 1674(m2)
  Đ/s: a, 10800 m2
         b, 1674 m2 
  Xin hay nhất

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới