y- 1.57= 6.28- 2.86 1.2 :y= 1.7 ( dư 0.01) b4 Hiện nay con 5 tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi co

y- 1.57= 6.28- 2.86 1.2 :y= 1.7 ( dư 0.01)
b4
Hiện nay con 5 tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con . Hỏi mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con?
b5
CV hình tròn có đường kính là 6cm là
A. 9.42cm B. 18.84cm C. 37.68cm D. 56.52cm
kết quả biểu thức 20+5/10+3/100 viết dưới dạng số thập phân là
A 2.53 B 20.53 C 2.053 D20.503
xe thứ 1 chở đc 2.7 tấn hàng , xe thứ 2 chở gấp 3.5 lần xe thứ 1. hỏi cả 2 xe chở đc bao nhiêu tấn hàng ?
( giúp mk nha đang cần gấp )
ai trl đúng mk sẽ cho hay nhất và 5 sao
Viết một bình luận