0,1 + 0,2 +0,3+…+0,1 Tính tổng dãy số trên

0,1 + 0,2 +0,3+…+0,1
Tính tổng dãy số trên

2 bình luận về “0,1 + 0,2 +0,3+…+0,1 Tính tổng dãy số trên”

 1. 0,1+0,2+0,3+0,4+0,5+0,6+0,7+0,8+0,9+0,10+0,11+0,12+0,13+0,14+0,15+0,16+0,17+0,18+0,19
  =(0,19+0,1)+(0,2+0,18)+(0,3+0,17)+(0,14+0,16)+(0,5+0,15)+(0,6+0,14)+(0,7+0,13)+(0,8+0,12)+(0,9+11)+0,1
  =0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,2+0,1
  =1,9
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới