1+2+2 ²+2 ³+……………+2 39 chứng minh B chia hết cho 21.

1+2+2 ²+2 ³+……………+2 39 chứng minh B chia hết cho 21.Viết một bình luận

Câu hỏi mới