1+2+3+…+a/a < 1+2+3+…+b/b so sanh a va b

1+2+3+…+a/a < 1+2+3+…+b/b
so sanh a va bViết một bình luận

Câu hỏi mới