-(-1)/21 + 1/28 -3/29 + 16/58 rút gọn nếu có thể

-(-1)/21 + 1/28
-3/29 + 16/58
rút gọn nếu có thểViết một bình luận

Câu hỏi mới