(1/3x – 2/3 ) (1/4x – 3/2) =0 Giup di maaa:(((

(1/3x – 2/3 ) (1/4x – 3/2) =0
Giup di maaa:(((Viết một bình luận

Câu hỏi mới