1) 7.(5-x)+5.(x-2)=15 2) 4.(x-1)-3(x-2)=-5

1) 7.(5-x)+5.(x-2)=15
2) 4.(x-1)-3(x-2)=-5

2 bình luận về “1) 7.(5-x)+5.(x-2)=15 2) 4.(x-1)-3(x-2)=-5”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)7(5-x)+5(x-2)=15
  <=>35-7x+5x-10=15
  <=>2x=10
  <=>x=5
  2)4(x-1)-3(x-2)=-5
  <=>4x-4-3x+6=-5
  <=>x=-5-6+4
  <=>x=-7
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới