(x + 1). (x – 8) = 0 thì x bằng bao nhiêu

(x + 1). (x – 8) = 0 thì x bằng bao nhiêu

2 bình luận về “(x + 1). (x – 8) = 0 thì x bằng bao nhiêu”

 1. (x + 1). (x – 8) = 0 
  Xảy ra 2 trường hợp:
  TH1:
  x + 1 = 0
  <=> x = 0 – 1 
  <=> x = -1
  TH2:
  x – 8 = 0
  <=> x = 0 + 8
  <=> x = 8
  Vậy S= { -1; 8 }
  cuyu

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x+1)(x-8)=0
  => \(\left[ \begin{array}{l}x+1=0\\x-8=0\end{array} \right.\)
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=8\end{array} \right.\) 
  Vậy x=-1 hoặc x=8

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới