1 . ( x+ 8 ) chia hết ( 3 – x) (6x + 5 ) chia hết ( 4x -1 ) nhanh giúp em ạ

1 . ( x+ 8 ) chia hết ( 3 – x)
(6x + 5 ) chia hết ( 4x -1 )
nhanh giúp em ạViết một bình luận

Câu hỏi mới