1 chiếc tàu ngầm đang ở độ cao -23m so với mực nước biển. Sau đó tàu ngầm nổi lên -17m. Tính độ cao mới của tàu ngầm so với m

1 chiếc tàu ngầm đang ở độ cao -23m so với mực nước biển. Sau đó tàu ngầm nổi lên -17m. Tính độ cao mới của tàu ngầm so với mặt nước biển

2 bình luận về “1 chiếc tàu ngầm đang ở độ cao -23m so với mực nước biển. Sau đó tàu ngầm nổi lên -17m. Tính độ cao mới của tàu ngầm so với m”

  1. Độ cao mới của tầu ngầm so với mực nước biển là: 
              ( -23 ) + ( -17 ) = -40 ( m )
    → Vậy độ cao mới của tàu ngàm so với mực nước biển là -40m

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới