1 người mang 1 số táo đi bán sau khi bán 5/8 số táo và ăn 3 quả thì số táo còn lại là 27quả. tính số quả táo đã mang đi bán

1 người mang 1 số táo đi bán sau khi bán 5/8 số táo và ăn 3 quả thì số táo còn lại là 27quả. tính số quả táo đã mang đi bán
mn ơi cíu em vs em sắp đi học r ạ:(((((Viết một bình luận

Câu hỏi mới