1 ô tô chạy trong 4/5 giờ được 32 km.Ô tô chạy quãng ab hết 3 giờ 30 phut.tính ab (vận tốc ô tô không đổi)

1 ô tô chạy trong 4/5 giờ được 32 km.Ô tô chạy quãng ab hết 3 giờ 30 phut.tính ab (vận tốc ô tô không đổi)

2 bình luận về “1 ô tô chạy trong 4/5 giờ được 32 km.Ô tô chạy quãng ab hết 3 giờ 30 phut.tính ab (vận tốc ô tô không đổi)”

 1. Giải đáp: 140km
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ô tô chạy với vận tốc là:
  32: 4/5=40 (km/giờ)
  Đổi: 3 giờ 30 phút =3,5 giờ
  Quãng đường AB dài là:
  40xx3,5=140(km)
  Đáp số: 140km

  (Muốn tính quãng đường, ta lấy vận tốc xx thời gian)

  Trả lời
 2. Giải đáp$+$Lời giải và giải thích chi tiết:
   $CT:S=V×T$
  theo công thức lắp vào :
  Ô tô đi với vận tốc là:
  $32÷4/5=40 (km/giờ)$
  Đổi: $3$ giờ $30$ phút $=3,5$ giờ
  Quãng đường $AB$ dài số $km$ là:
  $40×3,5=140(km)$
  $Đ/s…$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới