.1 ô tô đi 1 quãng đường dài 70km , 3/5 quãng đường là đoạn đường bằng, 8/35 quãng đường là đoạn đường xuống dốc, còn lại là

.1 ô tô đi 1 quãng đường dài 70km , 3/5 quãng đường là đoạn đường bằng, 8/35 quãng đường là đoạn đường xuống dốc, còn lại là đoạn đường lên dốc. Tính độ dài đoạn đường lên dốc?Viết một bình luận