1. So sánh: 10^2022 + 1 10^2023 + 1 A= ____________ và B= ____________ 10^2023 + 1

1. So sánh:
10^2022 + 1 10^2023 + 1
A= ____________ và B= ____________
10^2023 + 1 10^2024 + 1

1 bình luận về “1. So sánh: 10^2022 + 1 10^2023 + 1 A= ____________ và B= ____________ 10^2023 + 1”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  A= (10^2022 +1)/(10^2023 + 1)
  => 10A = (10^2023 + 10)/(10^2023 +1)
  => 10A – 1 = (10^2023 + 10 – 10^2023 – 1)/(10^2023 +1)
  => 10A – 1 = 9/(10^2023 +1)
  B = (10^2023 +1)/(10^2024 + 1)
  => 10A = (10^2024 + 10)/(10^2024 +1)
  => 10A – 1 = (10^2024 + 10 – 10^2024 – 1)/(10^2024 +1)
  => 10A – 1 = 9/(10^2024+1)
  vì 9/(10^2023 +1) > 9/(10^2024 +1) => A>B
  @phuongdung
   

  Trả lời

Viết một bình luận