1 tính chu vi và diện tích của hình thang cân có độ dài hai đáy là 4 cm và 10 cm , chiều cao 4 cm , cạnh bên 5 cm 2 thực hiệ

1 tính chu vi và diện tích của hình thang cân có độ dài hai đáy là 4 cm và 10 cm , chiều cao 4 cm , cạnh bên 5 cm
2 thực hiện phép tính
a(-12)+(-9)= b. 3 ².24+3 ².76=
c.9 mũ 5 :9 ³-3 ².3 = d.160:{/-17/+[3 ².5-(14+2 mũ11 : 2 mũ tám )]}

1 bình luận về “1 tính chu vi và diện tích của hình thang cân có độ dài hai đáy là 4 cm và 10 cm , chiều cao 4 cm , cạnh bên 5 cm 2 thực hiệ”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới