1 ;trong các số sau 15,19,83,2022 những số nào là số nguyên ? vì sao?

1 ;trong các số sau 15,19,83,2022 những số nào là số nguyên ? vì sao?

1 bình luận về “1 ;trong các số sau 15,19,83,2022 những số nào là số nguyên ? vì sao?”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới