10+/x+10/=25.dấu / là dấu ngoặc tròn nha.

10+/x+10/=25.dấu / là dấu ngoặc tròn nha.

2 bình luận về “10+/x+10/=25.dấu / là dấu ngoặc tròn nha.”

 1. 10 + (x+10)= 25
         (x + 10)= 25 – 10
           x + 10= 15
           x         = 15-10 
           x         = 5
  Xin câu trả lời hay nhất ạ. Cảm ơn ^^ 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới