(x-10).11=-22 ai làm dc cho 5 sao

(x-10).11=-22 ai làm dc cho 5 sao

2 bình luận về “(x-10).11=-22 ai làm dc cho 5 sao”

 1. Giải đáp: vậy x = 8
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( x – 10 ) . 11 = -22
  ( x – 10 )        = -22 : 11
    x – 10            = -2
    x                    = -2 + 10
    x                    = 8
  Vậy x = 8 
  @baocute213

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới