10x +48 = y^2. ai giải giúp mình với

10x +48 = y^2.
ai giải giúp mình vớiViết một bình luận

Câu hỏi mới