(11-3.x)+(2.x-5)=(-22)^0 (8.x-17)-(9.x+23)=(-6)^2

(11-3.x)+(2.x-5)=(-22)^0
(8.x-17)-(9.x+23)=(-6)^2

2 bình luận về “(11-3.x)+(2.x-5)=(-22)^0 (8.x-17)-(9.x+23)=(-6)^2”

 1. (11-3.x)+(2.x-5)=(-22)^0
  11-3.x+2.x-5=1
  (11-5)-(3.x-2.x)=1
  6-x=1
  x=6-1
  x=5
  _Vậy : x=5.
  ——-
  (8.x-17)-(9.x+23)=(-6)^2
  8.x-17-9.x-23=36
  (8.x-9.x)-(17+23)=36
  -x-40=36
  -x=36+40
  -x=76
  x=-76
  _Vậy : x=-76.

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   (11-3x) + (2x-5) = (-22)^0
    11 – 3x + 2x -5 = 1
     (-3x + 2x) = -11 + 5 +1
                 -x = -5
              => x = 5
       Vậy x = 5
  (8x – 17) – (9x +23) = (-6)^2
   8x – 17 – 9x – 23 = 36
     (8x – 9x) = 36 + 23 + 17
              -x = 76
              => x = -76
      Vậy x = -76 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới