13 – 12 + 11 + 10 – 9 + 8 – 7 – 7 + 5 – 4+ 3 + 2 – 1 Ko có 6 nên chép mạng bt ngay đấy nhé #no copy

13 – 12 + 11 + 10 – 9 + 8 – 7 – 7 + 5 – 4+ 3 + 2 – 1
Ko có 6 nên chép mạng bt ngay đấy nhé
#no copy

2 bình luận về “13 – 12 + 11 + 10 – 9 + 8 – 7 – 7 + 5 – 4+ 3 + 2 – 1 Ko có 6 nên chép mạng bt ngay đấy nhé #no copy”

 1. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
   13-12+11+10-9+8-7-7+5-4+3+2+1
  =(13-12)+(11+10)+(-9+8)+(-7-7)+(5-4)+(3+2)-1
  =1+21-1-14+1+5-1
  =(1-1+1-1)+21-14+5
  =0+12
  =12

  Trả lời
 2. 13 – 12 + 11 + 10 – 9 + 8 – 7 – 7 + 5 – 4 + 3 + 2 – 1
  = (13 – 12) + (11 + 10) – (9 – 8) – (7 + 7) + (5 – 4) + (3 + 2) – 1
  = 1 + 21 – 1 – 14 + 1 + 5 – 1
  = (1 – 1) + (21 – 14 + 5) + (-1 + 1)
  = 0 + 12 + 0
  = 12
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới