13 -12 + 11 +10 -9 + 8 – 7 – 7 + 5 – 4 + 3 +2 – 1 tính nhanh nếu có thể mg moi nguoiwfi giúp

13 -12 + 11 +10 -9 + 8 – 7 – 7 + 5 – 4 + 3 +2 – 1
tính nhanh nếu có thể
mg moi nguoiwfi giúp

2 bình luận về “13 -12 + 11 +10 -9 + 8 – 7 – 7 + 5 – 4 + 3 +2 – 1 tính nhanh nếu có thể mg moi nguoiwfi giúp”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  13 -12 + 11 +10 -9 + 8 – 7 – 7 + 5 – 4 + 3 +2 – 1
  =11+(13-12)+(10-9)+(8-7)+(5-4)+3+(2-1)
  =11+1+1+1+1+3+1
  =11+(1+1+1+1+3+1)
  =11+8
  =19

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới