15 chia hết cho (2x+1) M.n giúp e với ạ

15 chia hết cho (2x+1)
M.n giúp e với ạ

2 bình luận về “15 chia hết cho (2x+1) M.n giúp e với ạ”

 1. 15 \vdots (2x +1)
  Vì 15 \vdots (2x +1) nên (2x+1) in Ư (15)
  Mà Ư(15)={+-1;+-3:+-5;+-15}
  hay (2x+1) in {+-1;+-3:+-5;+-15}
  => x in {0;-1;1;-2;2;-3;7;-8}
  Vậy x in {0; +-1 ; +-2 ; -3 ; 7 ; -8}
  text[#Dream]

  Trả lời
 2.   Ta có : 15 chia hết cho (2x + 1)
  ⇒ 2x + 1 thuộc Ư(15)
  ⇒ Ư(15) = {1;3;5;15}
  ⇒ 2x + 1 = {1;3;5;15}
  ⇒ 2x = {0;2;4;14}
  ⇒ x = {0;1;2;7}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới