(19.x +2 .5^2 ) : 14 = (13-8)^2 -4^2

(19.x +2 .5^2 ) : 14 = (13-8)^2 -4^2

2 bình luận về “(19.x +2 .5^2 ) : 14 = (13-8)^2 -4^2”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tìm x:
  (19 xx x+2xx5^2):14=(13-8)^2-4^2
  (19 xx x+2xx25):14=5^2-4^2
  (19 xx x+50):14=25-16
  (19 xx x+50):14=9
  19 xx x+50=9xx14
  19 xx x+50=126
  19 xx x=126-50
  19 xx x=76
  x=76:19
  x=4
  Vậy x=4
  @nickphucualynh

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  x=4
  Lời giải:
   (19.x+2.5^{2}):14=(13-8)^{2}-4^{2}
  =>(19.x+2.25):14=5^{2}-16
  =>(19.x+50):14=25-16
  =>(19.x+50):14=9
  =>19.x+50=9.14
  =>19.x+50=126
  =>19.x=126-50
  =>19.x=76
  =>x=76:19
  =>x=4
  Vậy x=4

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới