1a).cho tia Ox – vẽ góc xOy =35 độ b). Cho tia OA- vẽ góc AOm = 90 độ c). Cho tia OT – vẽ góc TOz = 135 độ Mọi người ơ

1a).cho tia Ox – vẽ góc xOy =35 độ
b). Cho tia OA- vẽ góc AOm = 90 độ
c). Cho tia OT – vẽ góc TOz = 135 độ
Mọi người ơi giúp mình với ạ

1 bình luận về “1a).cho tia Ox – vẽ góc xOy =35 độ b). Cho tia OA- vẽ góc AOm = 90 độ c). Cho tia OT – vẽ góc TOz = 135 độ Mọi người ơ”

Viết một bình luận