2^2 *2^3 Nêu rõ cách làm dưới dạng a , j đó mng nhé

2^2 *2^3
Nêu rõ cách làm
dưới dạng a , j đó mng nhé

2 bình luận về “2^2 *2^3 Nêu rõ cách làm dưới dạng a , j đó mng nhé”

Viết một bình luận