(x^2+2).(x-2024)=0 Giup voi mng oi

(x^2+2).(x-2024)=0
Giup voi mng oi

2 bình luận về “(x^2+2).(x-2024)=0 Giup voi mng oi”

 1. (x^2 + 2) (x – 2024) = 0
  $\left[\begin{matrix} x^2 + 2 = 0\\ x – 2024 = 0\end{matrix}\right.$
  $\left[\begin{matrix} x^2 = 0 – 2\\ x = 0 + 2024\end{matrix}\right.$
  $\left[\begin{matrix} x ^ 2 = -2\\ x = 2024\end{matrix}\right.$
  Vì x^2 >= 0 => x^2 = -2 loại
  Vậy x = 2024

  Trả lời
 2. @ChieyewCucCuk
  |Happy  New  Year|
  (x^2+2).(x-2024)=0
  TH1:x^2+2=0
         x^2     =0-2
         x^2     =-2(vô  lí)
  TH2:x-2024=0
         x          =0+2024
         x          =2024
  Vậy x∈{2024}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới