2.x-[3.(x-1)+3]-7=5 giai giup minh voi a

2.x-[3.(x-1)+3]-7=5
giai giup minh voi a

2 bình luận về “2.x-[3.(x-1)+3]-7=5 giai giup minh voi a”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2.x-[3.(x-1)+3]-7=5
  2x-[3x-3+3]-7=5
  2x-3xx-7=5
  2x-1*3-7=5
  2x-3x-7=5
  -x-7=5
  -x-7+7=5+7
  x=-12
  Vậy x=-12

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới