x+x2+x3+x4+x5+x6=-147 ai làm đc và câu trả lời nhanh nhất mình vote cho 5 sao và ctrlhay nhất nhé

x+x2+x3+x4+x5+x6=-147
ai làm đc và câu trả lời nhanh nhất mình vote cho 5 sao và ctrlhay nhất nhé

2 bình luận về “x+x2+x3+x4+x5+x6=-147 ai làm đc và câu trả lời nhanh nhất mình vote cho 5 sao và ctrlhay nhất nhé”

 1.        x+x×2+x×3+x×4+x×5+x×6=-147
  ⇒x×(1+2+3+4+5+6)=-147
  ⇒x×21=-147
  ⇒x      =-147:21
  ⇒x      =-7
  Vậy, x=-7
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới