2/3 số học sinh lớp 6A thích bóng đá, 5/12 số học sinh thích bóng bàn, 13/15 số học sinh thích bóng chuyền. hỏi môn nào đc nh

2/3 số học sinh lớp 6A thích bóng đá, 5/12 số học sinh thích bóng bàn, 13/15 số học sinh thích bóng chuyền. hỏi môn nào đc nhiều bạn lớp 6A yêu thích nhất?Viết một bình luận

Câu hỏi mới