2,35 : ( -0,01 ) + 7,6 . ( – 1,25 ) Sos

2,35 : ( -0,01 ) + 7,6 . ( – 1,25 )
Sos

2 bình luận về “2,35 : ( -0,01 ) + 7,6 . ( – 1,25 ) Sos”

Viết một bình luận