(-2).(x+7)=15-(-21) 2mũ x-7 =8

(-2).(x+7)=15-(-21) 2mũ x-7 =8

1 bình luận về “(-2).(x+7)=15-(-21) 2mũ x-7 =8”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (-2)(x+7) = 15 – (-21)
  =>(-2)(x+7) = 15 + 21
  =>(-2)(x+7) = 36
  =>x+7 = 36 :(-2)
  =>x+7 = -18
  =>x = -18 – 7
  =>x = -25
  Vậy x = -25
  2^{x-7} = 8
  =>2^{x-7} = 2^3
  =>x – 7 = 3
  =>x = 3 + 7
  =>x = 10
  Vậy x =10

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới