2x + 8 $\vdots$ 2x + 1 cách làm dạng này nữa ạ

2x + 8 $\vdots$ 2x + 1
cách làm dạng này nữa ạ

2 bình luận về “2x + 8 $\vdots$ 2x + 1 cách làm dạng này nữa ạ”

 1.        2x+8 \vdots 2x+1
  ⇒ (2x+1)+7 \vdots 2x+1
  ⇒ 7 \vdots 2x+1
  ⇒ 2x+1 ∈Ư(7)={±1;±7}
  ⇒ 2x∈{0;-2;6;-8}
  ⇒   x∈{0;-1;3;-4}
  Vậy, x∈{0;-1;3;-4}
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời
 2. ta có
       2x + 8  $\vdots$ 2x+1
   = ( 2x + 1 ) + 7 $\vdots$ 2x+1
   = 7 $\vdots$ 2x + 1
   = 2x+1 ∈ ư (7) = { $\pm$1 ; $\pm$7 )
   = x ∈ ( 0 ; -1 ; -4 ;3) 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới