2 số giống nhau nhân với nhau bằng 169

2 số giống nhau nhân với nhau bằng 169

2 bình luận về “2 số giống nhau nhân với nhau bằng 169”

 1. Gọi x.x 2 số giống nhau nhân với nhau bằng 169
  x.x=169
  x^2=169
  x^2=13^2
  ⇒x=13
  Vậy 2 số 13 giống nhau nhân với nhau bằng 169

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới