2 tỉnh a và b cách nhau 319,88km.lúc 9h 1 xe máy đi từ a đến b và 1 xe khách đi từ b đến a.Biết 2 xe gặp nhau lúc 11h12 và vậ

2 tỉnh a và b cách nhau 319,88km.lúc 9h 1 xe máy đi từ a đến b và 1 xe khách đi từ b đến a.Biết 2 xe gặp nhau lúc 11h12 và vận tốc của xe máy = 2/3 vận tốc của xe khách. Hỏi khi gặp nhau xe may đã đi đc bao nhiêu km?

2 bình luận về “2 tỉnh a và b cách nhau 319,88km.lúc 9h 1 xe máy đi từ a đến b và 1 xe khách đi từ b đến a.Biết 2 xe gặp nhau lúc 11h12 và vậ”

 1. Giải đáp:
  Thời gian hai xe gặp nhau là:
  text{11 giờ 12 phút – 9 giờ = 2 giờ 12 phút = 2,2 giờ}
  Tổng vận tốc hai xe là:
  319,88:2,2=145,4(km/h)
  Vận tốc xe máy là
  145,4:(2+3)x2=58,16
  Khi gặp nhau xe máy đã đi được số km là:
  58,16xx2,2=127,952(km)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới