(-2022) mũ 0 + 3/2 nhân 8 – 0,125 : 3/8 MONG ĐC GIÚP Ạ >.<

(-2022) mũ 0 + 3/2 nhân 8 – 0,125 : 3/8
MONG ĐC GIÚP Ạ >.<

2 bình luận về “(-2022) mũ 0 + 3/2 nhân 8 – 0,125 : 3/8 MONG ĐC GIÚP Ạ >.<”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (-2022)^0 + 3/2 . 8  – 0,125 : 3/8
  = 1 + 3/2 . 8 – 1/8 xx 8/3
  = 1 + 12 – 1/3
  = 13 – 1/3
  = 39/3 – 1/3
  = 38/3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới