( 215 + 40 ) + [-215-40-(-32)]

( 215 + 40 ) + [-215-40-(-32)]

2 bình luận về “( 215 + 40 ) + [-215-40-(-32)]”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ( 215 + 40 ) + [-215-40-(-32)]   
  = (215-215)-(40-40)-(-32)
  =0 – 0 – (-32)
  =0-(-32)
  = 32

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới