24 chia hết cho x 60 chia hết cho x tìm x

24 chia hết cho x 60 chia hết cho x tìm x

2 bình luận về “24 chia hết cho x 60 chia hết cho x tìm x”

 1. Giải đáp:
  Vì 24 \vdots x;60 \vdots x nên x in ƯC(24,60)
  Ta có :
  {:(24 = 2^3 .3),(60=2^2 .3.5):}} => ƯCLN(24,60) = 2^2 . 3 = 12
  => ƯC(24,60) = U(12)
  Ta có :
  Ư (12) = {1;2;3;4;6;12}
  => x in {1;2;3;4;6;12}
  Vậy x in {1;2;3;4;6;12}
  $#tientoan$
   

  Trả lời
 2. text{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}
  text{Theo đề bài , ta có:}
  {(24 vdots x),(60 vdots x):}
  => x in ƯC(24 ; 60)
  24 = 2^3 . 3
  60 = 2^2 . 3 . 5
  =>ƯCLN(24 ; 60) = 2^2 . 3 = 12
  => ƯC(24 ; 60) = {+-1 ; +-2 ; +-3 ; +-4 ; +-6 ; +- 12}
  => x in {+-1 ; +-2 ; +-3 ; +-4 ; +-6 ; +- 12}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới