3.2.(0,5 điểm) Ba số nguyên tố có tổng bằng 152. Hỏi số nhỏ nhất trong ba số đó là số nào? Giải thích?

3.2.(0,5 điểm) Ba số nguyên tố có tổng bằng 152. Hỏi số nhỏ nhất trong ba số đó là số nào? Giải thích?

2 bình luận về “3.2.(0,5 điểm) Ba số nguyên tố có tổng bằng 152. Hỏi số nhỏ nhất trong ba số đó là số nào? Giải thích?”

 1. Giả sử cả 3 số nguyên tố đó là lẻ thì tổng của chúng lẻ
  Mà 152 chẵn =>Vô lí
  =>Một trong 3 số đó phải là số chẵn
  Có 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất và cũng là nhỏ nhất trong tất cả các số nguyên tố
  =>Số nhỏ nhất trong 3 số đó là 2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới