( -3,2 ) . -15/64 + ( 0,8 – 2 và 4/15 ) : 3 và 2/3 giúp mik di ạ đáp án ra là phân số ạ cảm ơn!

( -3,2 ) . -15/64 + ( 0,8 – 2 và 4/15 ) : 3 và 2/3
giúp mik di ạ đáp án ra là phân số ạ cảm ơn!Viết một bình luận

Câu hỏi mới