(3)^2 . x + 9 = -81 giải giúp em với ạ

(3)^2 . x + 9 = -81 giải giúp em với ạ

2 bình luận về “(3)^2 . x + 9 = -81 giải giúp em với ạ”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  3^2 . x + 9 = -81  
    => 9 . x + 9 = -81  
    => 9.x = -81 – 9  
    => 9.x = -90  
    => x=  (-90):9  
    => x = -10   
  Vậy   x = -10   
  $#nguyenminhkhoi524$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới