(-3/7) – 4/7: x = (-2) giúp mình tìm x với><

(-3/7) – 4/7: x = (-2)
giúp mình tìm x với><

1 bình luận về “(-3/7) – 4/7: x = (-2) giúp mình tìm x với><”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới