3 tổ hs trồng 179 cây xung quanh vườn.Số cây tổ 1 trồng đc so với tổ 2 = 6/11.Số cây tổ 1 = 7/10 số cây tổ 3.Hỏi mỗi tổ trồng

3 tổ hs trồng 179 cây xung quanh vườn.Số cây tổ 1 trồng đc so với tổ 2 = 6/11.Số cây tổ 1 = 7/10 số cây tổ 3.Hỏi mỗi tổ trồng đc bao nhiêu cây?
giúp mik với.Viết một bình luận

Câu hỏi mới