36 chia 3^2-5.2^2;183+80 chia [20-4(5^2-24)]; giúp với ạ

36 chia 3^2-5.2^2;183+80 chia [20-4(5^2-24)]; giúp với ạ

2 bình luận về “36 chia 3^2-5.2^2;183+80 chia [20-4(5^2-24)]; giúp với ạ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  36:3^2-5*2^2
  =36:6-5*4
  =6-5*4
  =1*4
  =4
  —-
  183+80:[20-4*(5^2-24)]
  =183+80:[20-4*1]
  =183+80:[16*1]
  =183+80:16
  =183+5
  =188

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới