3n+4 chia hết cho n-1 ko sao chép ngán gọn nhất có thể

3n+4 chia hết cho n-1
ko sao chép ngán gọn nhất có thểViết một bình luận

Câu hỏi mới