4/5 – 2 x = – 3/5 chia 9/10 tìm x nhe mọi người

4/5 – 2 x = – 3/5 chia 9/10
tìm x nhe mọi người

2 bình luận về “4/5 – 2 x = – 3/5 chia 9/10 tìm x nhe mọi người”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  4/5-2x={-3}/5:9/10
  4/5-2x={-3}/5.{10}/9
  4/5-2x={-2}/3
  2x=4/5-{-2}/3
  2x=12/15-{-10}/15
  2x=22/15
  x=22/15:2
  x=11/15
  _________________________
  ->Lí thuyết áp dụng làm bài:
  -Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ cho hiệu.
  -Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết .
   

  Trả lời
 2. $\frac{4}{5}$-2x=$\frac{-3}{5}$ :$\frac{9}{10}$ 
  $\frac{4}{5}$-2x=$\frac{-2}{3}$ 
  2x=$\frac{4}{5}$ -$\frac{-2}{3}$ 
  2x=$\frac{22}{15}$ 
  x=$\frac{22}{15}$ :2
  x=$\frac{11}{15}$ 
  Vậy X là $\frac{11}{15}$ 
  +Khái niệm:
  -Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.
  -Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.
  -Muốn chia hai phân số ta đổi dấu chia thành dấu nhân và hoán đổi phân số thứ 2 thành tử thành mẫu,mẫu thành tử.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới