4/9x+x=1 chỉ cách làm

4/9x+x=1
chỉ cách làm
Viết một bình luận