43-3 (5 mũ 3 : 5 mũ 2 + 5 . (-4 ) – 2 mũ 2

43-3 (5 mũ 3 : 5 mũ 2 + 5 . (-4 ) – 2 mũ 2

2 bình luận về “43-3 (5 mũ 3 : 5 mũ 2 + 5 . (-4 ) – 2 mũ 2”

 1. 43-3 (5 mũ 3 : 5 mũ 2 + 5 . (-4 ) – 2 mũ 2
  =43-3[5 mũ 1 + (-20)-4]
  =43-3[5+(-20)-4]
  =43-3.(-19)
  =43-(-57)
  =100
  xin 5 sao hay nhất ạ
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  43-3[5^3:5^2+5*(-4)-2^2]
  =43-3[5+(-20)-4]
  =43-3[(-15)-4]
  =43-3*(-19)
  =43-(-57)
  =43+57
  =100

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới